Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do Tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Školní fyzikální exkurze do Tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

V pondělí dne 4. listopadu 2013 se uskutečnila v odpoledních hodinách školní fyzikální exkurze třídy 2.A doTepelné elektrárny Opatovice nad Labem. V areálu elektrárny nás přivítal vedoucí odboru personalistiky a styku s veřejností pan ing. Petr Zadák.

Po úvodním slově a proškolení o bezpečnosti během exkurze nás podrobně seznámil s technologií výroby tepelné a elektrické energie v této uhelné elektrárně. Následovala prohlídka skládky uhlí s úpravnou uhlí a rozmrazovacím tunelem, uhelných mlýnů s pásovými dopravníky, dále hlavní budova s topeništi, teplovodními kotly a turbogenerátory, každý o výkonu 60 MW a strojovna.

Prohlédli jsme si také zařízení na mechanickou a chemickou úpravnu vody z Labe a pro čistotu ovzduší velmi významné odsiřovací zařízení, které dokáže odstranit až 95 % nečistot z kouřových plynů.

Velkou výhodou této elektrárny je využití odpadních produktů ( popílku, sádrovce ) při stavbě silnic, dálnic a při výrobě stavebních hmot.

Exkurze byla velmi zajímavá, poutavá a přinesla studentům nový pohled na oblast energetiky-výrobu tepelné a elektrické energie v praxi.

František Kristen

6.11.2013, 13:30, 1 obrázek


obrázek 901