Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Zábavná geologie Železných hor

Zábavná geologie Železných hor

Studenti 4.B strávili ve čtvrtek 22. 10. 2015 svoji pravidelnou hodinu zeměpisu nikoliv ve školních lavicích, ale v Městském muzeu v Hernychově vile. V zeměpise totiž právě probíráme Českou republiku, nechali jsme se proto inspirovat výstavou Zábavná geologie Železných hor.

Železné hory jsou sice hory malé a málo známé, ale velmi zajímavé. Ukázalo se, že skoro nikdo z našich studentů a studentek v nich nebyl, ač nejsou od naší školy příliš daleko.

Železné hory jsou považovány za jakousi přírodní učebnici geologie. Najdeme v nich totiž na malé ploše horniny v podstatě všech základních geologických období, od prahor až po čtvrtohory. Byly proto vyhlášeny geoparkem, tedy geologicky cenným územím, ve kterém jsou za spolupráce geologů a místních občanů rozvíjeny aktivity směřující k rozvoji oblasti, podpoře její návštěvnosti a vzdělanosti.

V České republice se nachází více geoparků, např. Český ráj (viz též mapa na webu http://www.geology.cz/narodnigeoparky).

Ti ze studentů, kteří projevili zájem, se na výstavě mohli dozvědět mnoho zajímavého. Děvět nejaktivnějších z nich se zapojilo do rýžování zlata. Zjistili, že to není jen nějaké jednoduché „točení“ rýžovací pánví. Ale když byli dostatečně trpěliví, mezi zrníčky písku na dně pánve jim zazářily zlatinky pravého zlata!

Hynek Skořepa

22.10.2015, 14:27, 2 obrázky


obrázek 1758 obrázek 1757