Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

V pátek dne 6. listopadu 2015 se uskutečnila školní fyzikální exkurze studentů Semináře z fyziky 3. ročníku do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Tento ústav slaví v letošním roce významné jubileum – 60 let svého trvání.

Po příjezdu jsme byli v kongresovém centru slavnostně přivítáni vědeckými pracovníky a poté jsme zhlédli dokumentární film, zachycující počátky budování tohoto významného pracoviště až po současnost. Následovalo rozdělení do dvou skupin a pod vedením odborných asistentů se studenti přemístili na různá vědecko-výzkumná pracoviště. První skupina studentů si prohlédla výzkumná pracoviště anorganické chemie a chemické technologie s množstvím nejmodernějších přístrojů, doplněných zajímavými experimenty. Druhá skupina navštívila lineární urychlovač nabitých částic, pracující s vysokým napětím až 15 megavolt, sloužící k výzkumu struktury hmoty. Dále následovala prohlídka pracoviště s elektronovými mikroskopy, ve kterém studenti měli možnost na monitorech vidět zvětšenou krystalickou mřížku, poruchy krystalické mřížky i další zajímavé experimenty v oblast tenkých vrstev a nanotechnologií. Závěr exkurze patřil návštěvě výzkumného reaktoru LVR – 15, který poskytuje služby v oblasti reaktorové techniky, materiálového výzkumu, výroby radioizotopů a zároveň slouží jako zdroj neutronů pro základní výzkum.

Exkurze do Ústavu jaderného výzkumu umožnila studentům nahlédnou do širokého spektra technických oborů, spojených s výzkumem, vývojem a inovací jaderné energetiky. Viděli nejmodernější měřící, detekční a diagnostické přístroje a také se dověděli o aktivitách ústavu na mezinárodní úrovni, např. projektu fúzního reaktoru ITER, budovaného v jižní Francii.

František Kristen

10.11.2015, 10:49, 2 obrázky


obrázek 1764 obrázek 1763