Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Krajinou pod Železnými horami

Krajinou pod Železnými horami

Stalo se již pomalu tradicí, že třeťáci navštěvující semináře ze zeměpisu a společenských věd vyrážejí společně za poznáním některé konkrétní krajiny v relativní blízkosti naší školy. Letos jsme se takto ve středu 10. května vydali do podhůří Železných hor. Přivítala nás malebná jarní krajina, plná zeleně, kvetoucích ovocných stromů a jasné žluti řepkových polí.

Cestou jsme poznávali význačné přírodní lokality (Střemošická stráň) a kulturní památky (např. Podlažice – v někdejším klášteře byla uchovávána největší rukopisná kniha světa Codex gigas). Jedním z cílů exkurze byl také pietní areál na místě nacisty vypálené obce Ležáky.

Program byl náročný, cesty křivolaké, do Ústí jsme se vrátili s menším zpožděním. Přesto doufáme, že pozitivní dojmy převážily a studenti budou mít na putování krajinou pěkné vzpomínky. Snad exkurze přispěla k tomu, že budoucí maturanti budou mít větší povědomí o pamětihodnostech kraje, ve kterém žijí.

Hynek Skořepa a Jakub Brdíčko

11.5.2017, 8:24, 3 obrázky


obrázek 2528 obrázek 2527 obrázek 2526