Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Spádová škola pro podzimní maturity

Spádová škola pro podzimní maturity

Gymnázium Ústí nad Orlicí je v období 4.-6. 9. 2017 zařazena mezi tzv. spádové školy pro konání písemných maturitních zkoušek. To znamená, že v těchto dnech se na naše gymnázium dostaví 73 žáků z různých 6 středních škol z okolí, aby absolvovali 109 písemných zkoušek či didaktických testů.

Informace pro maturanty (shodné s informacemi na pozvánce k maturitní zkoušce):

Vstup do budovy gymnázia bude umožněn hlavním vchodem z ulice T. G. Masaryka vždy alespoň 30 minut před začátkem administrace zkoušky v učebně. Při průchodu vestibulem dbejte zvýšené opatrnosti, budete procházet staveništěm!

Zkoušky budou probíhat ve 3. (nejvyšším) poschodí gymnázia. V tomto patře bude na informačním panelu upřesněno rozdělení do jednotlivých učeben včetně jmenných seznamů pro jednotlivé zkušební místnosti. Nezapomeňte na platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez náležitého prokázání totožnosti Vám nebude umožněno konání zkoušky.

Kontrolu povolených pomůcek provádí před každou zkouškou v učebně zadavatel. Jediná výjimka se týká kalkulaček u testů z matematiky – viz níže.

UPOZORNĚNÍ PRO TEST Z MATEMATIKY: Ke zkoušce je povolen „kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů“. Splnění této podmínky bude kontrolovat ještě před započetím administrace zkoušky pověřená osoba, která prověřenou kalkulačku zalepí do obálky s razítkem školy. Zadavatel pak v rámci zkoušky nepovolí použití jiných než takto ověřených kalkulátorů. Dostavte se proto do učebny alespoň s 15minutovým předstihem.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

27.8.2017, 12:26