Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Divadlo a sbor / Nahlížení 2017 - Bechyně 19. - 22. 10.

Nahlížení 2017 - Bechyně 19. - 22. 10.

Celostátní divadelní festival pořádá NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani

Základní program Nahlížení 2017 tvořila představení osmi divadelních inscenací vybraných organizačním týmem na základě předem zaslaných přihlášek a videozáznamů (dva z původně vybraných souborů ovšem vystřídali „náhradníci“). K šedesáti členům hrajících souborů a jejich vedoucím se připojilo zhruba dvacet nehrajících účastníků, vedoucích mladých souborů, učitelů a členů divadelních souborů.

K Nahlížení jako vždy patřily aktivní reflexe představení, úkolem účastníků bylo tentokrát vytvářet netradiční „katalog“ vybraných prvků a situací zhlédnutých představení, resp. inscenace za pomoci nejrůznějších materiálů a pomůcek, popřípadě i fyzické akce.

Vzniklé instalace a performance byly jako obvykle východiskem společných diskusí o představeních (nahlédnutí). Jako odborní lektoři k nim byli letos přizváni Jiřina Lhotská, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ (Neratovice, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Strakonice), vedoucí úspěšných dětských a středoškolských divadelních souborů (mj. Centrální zádrhel, Slepice), a Tomáš Žižka, scénograf, režisér, performer a vysokoškolský pedagog, působící v ČR i v zahraničí.

Veselé zrcadlo přivezlo na Nahlížení rozpracovanou inscenaci Zoe. Jejím námětem se stala kniha Kečupová mračna od A. Pitcherové. Z diskuse si odvezl četné podněty k dalším úvahám a přemýšlení o tématu, které by se mohlo v inscenaci objevit.

Lenka Janyšová

31.10.2017, 22:06, 12 obrázků


obrázek 2819 obrázek 2818 obrázek 2817 obrázek 2816
obrázek 2815 obrázek 2814 obrázek 2813 obrázek 2812
obrázek 2811 obrázek 2810 obrázek 2809 obrázek 2808