Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Přijímačky nanečisto - ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přijímačky nanečisto - ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přijímačky nanečisto se konají ve středu 7. 2. 2018:

  • přístup do budovy – hlavním vchodem z ul. T. G. Masaryka od 7:25
  • registrace přihlášených 7:30 – 8:00 na chodbě ve 3. poschodí, zde výběr poplatku 50 Kč a rozdělení do učeben;
  • administrace v učebnách 8 – 8:15;
  • test z matematiky 8:15 – 9:25;
  • přestávka 9:30 – 9:45;
  • administrace v učebnách 9:45 – 9:55;
  • test z českého jazyka: 9:55 – 10:55;
  • vyvěšení výsledků (dle identifikačních čísel) na webu školy – 7. 2. večer.

Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka,rýsovací potřeby. Nejsou povoleny tabulky ani kalkulačky.

Další informace k přijímacímu řízení 2018

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

1.2.2018, 12:42