Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Chemiklání 2018 - celostátní soutěž chemiků

Chemiklání 2018 - celostátní soutěž chemiků

Chemiklání je jednodenní soutěž určená pro 3–5členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii pořádaná Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a studentským spolkem Alumni scientiae bohemicae. Soutěž spoluvyhlašuje MŠMT. Týmy budou řešit soubor teoretických úloh na čas; tým, který jich vyřeší nejvíce, vyhraje. V naší kategorii bylo 49 týmů z celé republiky i ze Slovenska.

Náš gymnaziální tým soutěžil pod názvem Sinuslichá ve složení Dáša Prášilová, Lucka Černá, Šimon Tesař, Filip Kukla a Jakub Peřina.

Podařilo se jim získat 55 bodů a obsadit tak 36. místo.

Jak sami říkali, mohli být lepší. Myslím si ale, že bylo důležité zúčastnit se a zkusit si pracovat v týmu. A vidět pohromadě stovky chemiků, kteří jsou opravdu nadšení, to byl pro mne jako učitelku chemie opravdu velký zážitek!

Gratulujeme!

Lenka Janyšová

14.2.2018, 11:27, 3 obrázky


obrázek 2921 obrázek 2920 obrázek 2919