Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Kategorie A (prima): Kateřina Suchomelová (7. místo)

Kategorie B (sekunda): Kateřina Krajová (6. místo)

Kategorie C (kvarta): Zuzana Šaldová (10. místo)

Kategorie D (vyšší gymnázium): Jana Nováčková z 2. A (6. místo)

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci ško­ly!

Žádného postupového místa jsme v letošním roce nedosáhli, do krajského kola budou vybráni zástupci okolních gymnázií. Tentokrát byli prostě lepší. Ale příští rok se pokusíme je aspoň v některé kategorii porazit!

Hynek Skořepa ve spolupráci s Evou Sloupenskou a Martinou Bergmanovou

25.2.2018, 8:06