Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Informace k přijímacím testům

Informace k přijímacím testům

Všichni uchazeči obdrželi pozvánku k jednotné zkoušce, v níž je uvedeno datum konání zkoušky včetně časového harmonogramu. Pozvánku si uchazeči přinesou s sebou ke zkouškám.

Budova gymnázia bude pro uchazeče přístupná od 8:00 hodin hlavním vchodem z ulice T. G. Masaryka. Testy budou žáci psát v učebnách 3. poschodí, jmenovité seznamy budou viset u dveří do učebny. Administrace bude zahájena v 8:30 hodin. V době přestávky mezi testem z matematiky a českého jazyka (tj. od 10:00 do 10:50) mohou uchazeči zůstat v přidělené učebně či na chodbě 3. poschodí, pedagogický dohled bude zajištěn. S doprovodem rodičů je však možno opustit budovu školy a vrátit se až na druhý test. V průběhu testů je doprovázejícím osobám pobyt v poschodí zakázán. Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. dubna odpoledne na webu školy.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

9.4.2018, 14:50