Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Projekt Ukliďme Česko - Boj proti přesile

Projekt Ukliďme Česko - Boj proti přesile

6. duben 2018 – den, který se do historie zapíše jako den, kdy naše třída hrdých gymnazistů ze 7. B vyráží do ulic svést nelítostný a krutý boj s odpadem, který jiní zavrhli a odhodili a on se hodlá mstít.

Boj započal v časných ranních hodinách a trval celé dopoledne, tři udatné oddíly naší třídy zápolily na třech frontách.

První oddíl dívek v čele s panem Kumpoštem pod vedením Markéty Šinkovské zápolil s nepořádkem v okolí nádraží a přilehlé cyklostezky. Druhý oddíl, známější jako 2. uklízecí četa generála Martina Bartoně se hrdě zapojila do úklidu okolí „StopShopu“ a za doprovodu jediné ženské podpory našeho týmu slečny Evy Sloupenské již v dopoledních hodinách dosáhla rychlého vítězství. Po splnění 1. úkolu jednotka rozložila své síly. Naším cílem se stala oblast cyklostezky v úseku „Sporthotel – Staré Oldřichovice“ a garáže poblíž Wolkerova údolí. Poslední, třetí oddíl nejsilnějších a nejodvážnějších mužů pod taktovkou Šimona Tesaře prolomil linii Knapoveckého potoka díky staré osvědčené taktice Blitzkriegu. Po úspěšné a rychlé likvidaci třech černých skládek se však hrdinný postup zasekl, když se bojiště přesunulo do velice náročných a neprostupných podmínek, vody, bahna a křovin.

Všechna stanoviště byla zároveň zaštítěna podpůrnou mobilní jednotkou, která zajišťovala dostatek vybavení a rychlý transport jednotek na nejkrizovější mís¬ta.

78 naplněných a označených pytlů, připravených k vyzvednutí, desítky pneumatik, kusy starého oblečení, nábytku, představující necelé dvě tuny odpadu a tři vyčerpané divize bojovníků – asi takto by se dala popsat situace po skoro šestihodinovém souboji.

Avšak děsivá je skutečnost, že se jedná jen o pouhý zlomek nepřátelské armády. A stále jsou zde mezi námi tací, kteří svou činností přispívají do řad nepřítele. Uvědomme si, že na tento den, kdy se část odpadu uklidila, připadá dalších 364, kdy se naopak tvoří.

A proto prosím, než vyhodíte nějaký odpadek na zem, myslete nejenom na naše hrdé válečníky, ale i na ostatních 100 000 dobrovolníků po celé republice!

Každý civilní občan by si měl uvědomit, že tento boj se týká především jeho, a pokud uvidí nějaký ten odpadek ležet na ulici, bude zajisté lepší ho vyhodit do tříděného odpadu, nežli si do něj kopnout.

Martin Bartoň a Jiří Hájek

17.4.2018, 10:58, 11 obrázků


obrázek 3015 obrázek 3014 obrázek 3013 obrázek 3012
obrázek 3011 obrázek 3010 obrázek 3009 obrázek 3008
obrázek 3007 obrázek 3006 obrázek 3005