Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia

Druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia

Ředitel Gymnázia, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79–41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru, pravděpodobně 2 místa.

Přihlášku ke studiu na předepsaném formuláři doručte do 28. 5. 2018 na adresu školy.

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. V případě, že uchazeč v prvním kole společné přijímací testy nekonal, bude pozván k náhradním přijímacím zkouškám, které budou mít stejnou strukturu jako jednotné testy (matematika 70 min., 50 bodů, český jazyk 60 min., 50 bodů).

Prospěch a potvrzení příslušnou základní školou doloží jen uchazeči, kteří na naši školu nepodali přihlášku v 1. kole. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme. Kritéria přijímacího řízení zůstávají stejná jako v kole prvním. Minimální bodový zisk z obou testů je 35 bodů.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

18.5.2018, 9:16, 1 soubor

Soubory ke stažení

2_kolo_přijímacího řízení_4leté_2018-19_GyUO.pdf322.3 kB388 stažení