Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Škola v obležení záchranných složek

Škola v obležení záchranných složek

Středa 20. 6. 2018 byla na našem ústavu věnována projektovému dni s názvem – Ochrana člověka při mimořádných událostech. Cíl akce spočívá v setkání žáků s jednotlivými složkami českého záchranného systému. Mládež má možnost se seznámit s jednotlivými úkoly útvarů, prohlédnout si jejich vybavení a osvojit si nové poznatky či dovednosti vztahující se k problematice krizových situací.

Letošního ročníku projektu se již tradičně zúčastnily Sbory dobrovolných hasičů z Ústí nad Orlicí a Černovíru, profesionální hasičský sbor Pardubického kraje (Hylváty), Český Červený kříž Ústí nad Orlicí, Městská policie Ústí nad Orlicí, Univerzita Obrany (Brno), Zdravotnická záchranná služba Ústí nad Orlicí a Útvar krizového řízení města Ústí nad Orlicí. Novou jednotkou, která obohatila náš program, se stala Vodní záchranná služba Pastviny.

Důležitou součástí akce byl i blok aktivit pro žáky třetích ročníků věnovaný spolupráci (R. Růžička) a představení další možnosti sebeobrany, tentokrát s pomocí Takewonda (Lanškroun).

Děkujeme tímto všem útvarům za jejich ochotu a profesionální ukázky, které přispěly k získání většího rozhledu našich žáků a učitelů v této důležité problematice.

Jaroslav Kumpošt

21.6.2018, 12:00, 12 obrázků


obrázek 3157 obrázek 3156 obrázek 3155 obrázek 3154
obrázek 3153 obrázek 3152 obrázek 3151 obrázek 3150
obrázek 3149 obrázek 3148 obrázek 3147 obrázek 3146