Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Přírodovědný klokan 2012 - výsledky

Přírodovědný klokan 2012 - výsledky

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pravidla soutěže: v kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií v kategorii Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií a jejich vrstevníci. V obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh. Naše škole se opět zúčastnila této soutěže 17. října 2012.

Nejlepší výsledky a studenti:

Kategorie Kadet:

1. Adam Cihlář 4.B 96 b.

2. Jan Holásek 4.B 83

3. Tomáš Beneš 4.B 82

4. Michael Srb 4.B 79

5. Tomáš Valenta 3.B 76 a Jiří Škorpil 4.B 76

Kategorie Junior:

1. Matyáš Pinkas 6.B 103 b.

2. Hana Petržílková 5.B 88

3. Matyáš Skalický 5.B 77

4. Adam Kříž 6. B 72

5. Filip Motyčka 2.A 71

Lenka Janyšová

29.10.2012, 10:52, 2 obrázky


obrázek 525

Kadet

obrázek 524

Junior