Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Projekt Reklama na školu

Projekt Reklama na školu

Příchod do nového prostředí s sebou zákonitě nese velké množství otázek. Nejinak tomu bylo i ve třídě letošní primy, a proto jsme se žáky úvodní hodiny předmětu Výchova k občanství věnovali právě seznamování s naší školou. V rámci toho žáci samostatně vypracovávali projekt Reklama na školu, který si kladl několik cílů. Jeho prostřednictvím si žáci měli aktivně vyhledávat důležité informace o škole, využívat přitom různé zdroje, měli se naučit zodpovědnosti při práci ve skupině a také si měli vyzkoušet reklamu v praxi. Výsledky jejich snažení si můžete sami prohlédnout na fotografiích ze závěrečné prezentace dílka před celou třídou.

Magdaléna Kovářová

7.11.2012, 11:11, 11 obrázků


obrázek 536 obrázek 535 obrázek 534 obrázek 533
obrázek 532 obrázek 531 obrázek 530 obrázek 529
obrázek 528 obrázek 527 obrázek 526