Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Vernisáž potěšila oči, uši i žaludek…

Vernisáž potěšila oči, uši i žaludek…

Studenti Gymnázia Ústí nad Orlicí opět dokázali, že kromě znalostí mnohdy vládnou také štětcem či si skvěle rozumí s tužkou. Na výstavě, která byla zahájena 13. května 2015 v budově školy, se objevily též nápadité fotografie. Zaujaly především „glamour“ fotografie Míši Lžičařové ze 3. A a nebývalý ohlas měl i výtvarný (poněkud kontroverzní) projekt žáků 6.B. V rámci výtvarné výchovy vytvářeli inscenovaná „Živá díla“, jež zachytili fotoaparátem a poté graficky upravovali. Originalitu a nápaditost jim nelze upřít…

Školní práce jsou však na již tradiční jarní výstavě spíše výjimkou. Smyslem celé akce je poznat studenty trochu jinak, proto se většinou podivujeme nad dokonalostí a precizností domácí tvorby našich nadaných studentů. Letos jsme užasli nad tím, kde Petr Janota ze 7.B bere čas ještě na kreslení, když kromě studia zvládá rovněž divadlo a pěvecký sbor. Zaujaly i řemeslně velmi vyspělé kresby Matouše Pavlíka z 5.B nebo našeho nejmladšího vystavovatele – Ondřeje Tomáše ze sekundy. A tak bych mohla pokračovat…

Pro naše studenty si kantoři tentokrát připravili překvapení. Celé horní patro školy zaplnili svými (většinou rukodělnými) výtvory, aby také oni ukázali, že umějí pracovat nejen hlavou, ale i rukama. Výstava to je pravda trošku improvizovaná. Můj okamžitý nápad se však setkal s nečekanou odezvou a učitelé se snažili. Nosili fotografie (např. čmelínů), výšivky, loutky, patchworkové tašky, deky, doma vyráběné svíčky,… A mohli jsme dokonce ochutnávat! Velký ohlas měl květový med (s převahou malin) od J. Kumpošta a domácí muffiny od Kláry Kroulíkové jsem do zahájení výstavy málem neubránila!

A co ta potěcha sluchu? Vernisáž zahajovalo úvodní slovo ředitele školy M. Hoffmanna a poté zazněly tři nádherné písně školního sboru pod vedením Lenky Barvínkové. O to budou případní návštěvníci sice ochuzeni, přesto si myslím, že by je mohla tvorba našich učitelů a žáků pobavit. Naše dílka si rozebereme domů koncem května, tedy neváhejte!

Dita Motlová

14.5.2015, 15:58, 8 obrázků


obrázek 1609 obrázek 1608 obrázek 1607 obrázek 1606
obrázek 1605 obrázek 1604 obrázek 1603 obrázek 1595