Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Biologická olympiáda - dvojnásobné vítězství pro ústecké gymnázium

Biologická olympiáda - dvojnásobné vítězství pro ústecké gymnázium

Tématem letošního ročníku náročné soutěže byla Příroda ve službách člověka. Patřily sem tak rozdílné oblasti jako domestikace, geneticky modifikované organismy nebo biomedicína.

Studentům Gymnázia Ústí nad Orlicí se podařil husarský kousek, když dokázali vyhrát krajská kola jak v kategorii A, tak v kategorii B. Ve starší kategorii si ze Svitav přivezla vítězství septimánka Hana Petržílková, v mladší student prvního ročníku Jakub Peřina.

Pro Hanku pak soutěž pokračovala týdenním celostátním kolem v Brně, kde se nakonec umístila na devátém místě. Oba studenti patří k mladším a příští rok mohou startovat ve stejných kategoriích znovu!

Úspěšným soutěžícím jsem položil několik otázek.

Letos jste oba postoupili do vyšší věkové kategorie. Pocítili jste nějak změnu náročnosti?

Jakub Peřina (JP): Určitě to byl značný rozdíl ve všech oblastech. Studijními materiály a přípravnou literaturou začínaje a testy či poznávačkou konče. Přípravného textu i doporučené literatury bylo mnohem více než loni, ale větší skok pro mě představovala obtížnost těchto textů. To vše se také pochopitelně promítlo i do samotných testů.

Hana Petržílková (HP): Pokud jde o školní a krajská kola soutěže, přechod mezi kategorií A a B mi nepřipadá nijak výrazný. Úlohy obou kategorií kladou důraz na logické úvahy, ke kterým ale samozřejmě potřebujeme i nějaké vědomosti. Výrazná změna spočívá spíše v tom, že v kategorii A se koná i ústřední kolo, to trvá celý týden a liší se v lecčem. Oproti kolům krajským má navíc celou jednu soutěžní část – terénní úlohu. Při ní soutěžící chodí přímo v přírodě, pozorují a vysvětlují různé jevy nebo hledají nějaké přírodniny. Tři praktické úlohy a test všeobecných znalostí jsou v národním kole také náročnější a při poznávání přírodnin si už nevystačíte se znalostí organismů z doporučeného seznamu (čítajícího přes 900 položek.)

Co vám v olympiádě šlo a kde cítíte rezervy?

JP: O nejvíce bodů mě připravilo poznávání rostlin. V těsném závěsu pak poznávání živočichů. Zřejmě to bude tím, že jsem se na to doma vykašlal. Proto se mi stávalo, že jsem daný exemplář znal, ale na jeho název jsem si nemohl vzpomenout. Radost mi naopak udělal test všeobecných znalostí, ze kterého jsem neměl, a myslím, že právem, dobrý pocit, ale nakonec se mi povedl. Mile mě překvapila i speciální poznávačka. HP: Celkově jsem se svým umístěním spokojená, trochu si však vyčítám, jak jsem vyplnila všeobecný test. Zde jsem si mohla vést lépe. Poznávačka nikdy nebyla mou silnou stránkou a v bodování se to také promítlo. Na druhou stranu na svá řešení praktických úloh jsem hrdá, jednu jsem dokonce vyřešila nejlépe ze všech soutěžících.

Které z letošních témat vás výrazněji zaujalo?

JP: Nejvíce mě zaujalo pojednání o geneticky modifikovaných organismech. Myslím si, že se jich přehnaně bojíme a podle mě by byly velikým přínosem pro celou evropskou osmadvacítku. Tak velkým přínosem, jako je již nyní pro zbytek světa. Naopak „kapitolu“ o biomedicíně jsem prolistoval rychlostí blesku. HP: Brožurku jsem sice letos jen rychle prolétla, soustředila jsem se spíš na všeobecný přehled v biologii nebo si četla o molekulárních a buněčných záležitostech, zaujala mě ale část o využití mikroorganismů a o domestikaci, která byla popsána hezky z evolučního hlediska.

Je nějaká oblast biologie, která vám v olympiádě chybí?

JP: Já bych řekl, že každý ročník BiO, stejně tak i ten letošní, je plný nejrůznějších témat, která jsou pokaždé jiná. Dozvídám se tak spoustu nových a velice zajímavých informací. Jediné, co mně tam letos chybělo, byla dendrologie. Ta tam sice také byla, ale dosti osekaná.

HP: Myslím, že nic nechybí. Autorská skupina Biologické olympiády se vždy snaží obsáhnout mnoho různých oblastí. Ačkoliv je každý ročník věnován jedinému tématu, je rozebráno u různých skupin organismů a hlavně z různých úhlů – od ekologie až po molekulární biologii.

Pro Hanku: Konečně soutěžíš v kategorii, kde se koná i ústřední kolo. Jaká byla premiéra?

HP: Pro mě to byl sice náročný, ale naprosto úžasný týden. Strávila jsem ho se spoustou dobrých přátel, také s lidmi, kteří jsou pro mě velkou motivací, a v neposlední řadě děláním toho, co mě baví. Díky svému umístění v první dvanáctce jsem navíc dostala příležitost zúčastnit se výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou. Toto soustředění je pro mne obrovskou odměnou, přednášejí zde špičkoví odborníci a je to tedy další šance, jak se dozvědět spoustu nových informací.

Pavel Holásek

19.5.2015, 13:10, 1 obrázek


obrázek 1610