Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

Exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

Ve středu, dne 30. 3. 2016, se uskutečnila školní fyzikální exkurze žáků 3. B Gymnázia Ústí nad Orlicí do Hvězdárny a digitálního planetária v Hradci Králové. Toto planetárium, otevřené v únoru 2015, je čtvrtým největším planetáriem na světě. Je vybaveno 5 projektory, zobrazujícími oblohu, planety i ostatní vesmírné objekty ve 3 D. Velkou část technického vybavení dodala známá německá firma Zeiss Jena.

Po úvodním přivítání zhlédli žáci známá souhvězdí na zimní i jarní obloze s podrobným výkladem lektora. Následovaly planety sluneční soustavy s kvalitními snímky jejich povrchu, získaných od NASA, s charakteristikou polohy, fyzikálními vlastnostmi, složením a povrchovými teplotami. Velmi poutavé byly nejnovější snímky povrchu planetky Pluta, pořízené nedávno americkou kosmickou sondou.

Dále žáci viděli detailní snímky mezinárodní kosmické stanice ISS, letící vesmírem i její jednotlivé moduly. Závěr patřil velkofilmu Google Space Price, vyzývající vědce, odborníky i studenty celého světa k obnově letů na Měsíc, ke konstrukci nových nosných raket, k vývoji nových materiálů i paliv pro rakety budoucnost.

Z planetária jsme se přemístili do hvězdárny, kde si žáci prohlédli hvězdářský dalekohled s 300 násobným zvětšením a Foucaultovo kyvadlo, demonstrující otáčení naší Země kolem své osy.

Exkurzí získali naši žáci nové poznatky o Sluneční soustavě, o planetách, planetkách i o procesech, probíhajících na povrchu i uvnitř Slunce.

František Kristen

4.4.2016, 14:43, 1 obrázek


obrázek 2019