Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikálně – chemická exkurze do Brna

Školní fyzikálně – chemická exkurze do Brna

Ve dnech 18.04. a 19.04.2016 se uskutečnila dvoudenní fyzikálně – chemická exkurze prvních ročníků vyššího gymnázia Ústí nad Orlicí do města Brna.

Po příjezdu do Brna jsme exkurzi zahájili prohlídkou historické části Brna – středověkých hradeb, novogotickou katedrálou sv. Petra a Pavla, procházkou kolem zrenovované vily slavného herce Hugo Haase až na vyhlídku, odkud se nám otevřel krásný pohled na hrad Špilberk a panoráma města Brna.

Po cestě jsme se dostali dolů k budově Ústavního soudu ČR a zde jsme nasedli na tramvaj do Žabovřesk a potom pěšky do budovy ZŠ v Sirotkově ulici, kde nám vedení školy umožnilo úschovu batohů, karimatek a spacích pytlů.

Krátce jsme si odpočali a pokračovali městskou dopravou do budovy Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity na katedru chemie do Veveří. Dr. Heger nás přivítal a hned rozdělil na čtyři skupiny. Pod dozorem odborných a vědecko-výzkumných pracovníků jsme přešli do laboratoří a vývojových pracovišť fakulty. Odborní asistenti a vědečtí pracovníci katedry chemie připravili pro naše studenty velké množství experimentů z oblasti atomové spektroskopie, molekulové luminiscence, atomové spektrochemie, analytické instrumentace, analýzy materiálů pomocí LA-ICP-MS a mikrovlnné spektrometrie s vysokou rozlišovací schopností. Nejzajímavější experimenty pro naše studenty byly s kapalným dusíkem při teplotě  – 196 °C.

Naobědvali jsme se a pak pokračovali pěšky parkem kolem řeky Svratky a dál ke Kounicovým vysokoškolským kolejím, kde pan prof. J.Brdíčko seznámil studenty s tragickými událostmi v roce 1939, kdy fašisté uzavřeli vysoké školy a z těchto kolejí řadu studentů popravili nebo poslali do koncentračních táborů.

Po návratu do ubytovacího zařízení měli studenti volno do 20.30 hod., neboť v tělocvičně probíhají pravidelně sportovní utkání a teprve po skončení akcí jsme se mohli ubytovat. Naši studenti také využili tělocvičnu k míčovým hrám.

Ráno jsme v 8.00 hod. odcházeli do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře, kde byl pro naše studenty připraven velmi pestrý program z astronomie a astrofyziky. Kolem 10. hodiny jsme se vrátili na ZŠ, vyzvedli si všechna zavazadla a přesunuli se do budovy Vysokého učení technického, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna třída navštívila laboratoř Elektrikária a druhá třída šla do Technického muzea. Asi po 90 minutách jsme se vystřídali.

Následovala cesta tramvají na vlakové nádraží a rychlíkem zpět do Ústí nad Orlicí.

Závěr: Snažili jsme se, aby žáci poznali moderní vědecké přístroje, nové technologie, sami si vyzkoušeli zajímavé experimenty, viděli laboratorní měření vysokoškolských studentů, dále prováděli samostatně pokusy s přístroji a technickým zařízením v Elektrikáriu VUT i v Technickém muzeu. Protože některé ulice v Brně prodělávají rekonstrukci, museli jsme určité úseky cesty jít pěšky.

Věřím, že si naši studenti odnesli z exkurze mnoho nového a zajímavého a bude je to motivovat nejen v dalším studiu na gymnáziu, ale i na VŠ.

Chtěl bych poděkovat p. prof. R. Růžičkovi za obětavou pomoc při zajištění exkurze i během ní, p. prof. J. Brdíčkovi za historický výklad památných událostí a pedagogický doprovod a našim studentů za vzorné chování, vstřícnost, dotazy a velký zájem.

František Kristen

25.4.2016, 12:14, 1 obrázek


obrázek 2046