Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze na fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT v Praze

Fyzikální exkurze na fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT v Praze

Dne 31. října 2016 se uskutečnila školní fyzikální exkurze studentů 4.A a 8.B Semináře z fyziky na ČVUT v Praze. Nejdříve jsme navštívili laboratoř ČVUT fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské s termonukleárním reaktorem Tokamak Golem, kde nám výzkumný pracovník Ing. V. Svoboda, CSc. vysvětlil nejnovější možnosti výroby plazmatu a termonukleární fúze. Tento unikátní termonukleární reaktor slouží kromě vzdělávání také aplikaci vysokoteplotních supravodičů v reálném tokamakovém provozu, zkoumání doby udržení radiofrekvenčního plazmatu vybuzeného elektromagnetickou vlnou v magnetickém poli a mapování poloidální symetrie toku plazmatu měřeného polem Machových sond.

Po nastavení všech potřebných parametrů byl termonukleární reaktor spuštěn a při teplotě 220 000 K jsme pozorovali vznik plazmy a její trvání po dobu 10 milisekund na monitoru obrazovky TV a počítači. Studenti byli rovněž seznámeni s výstavbou první termojaderné elektrárny v jižní Francii v rámci mezinárodního programu ITER.

Z fakulty FJFI jsme se přepravili tramvají do Holešovic a odtud autobusem do Tróje–Holešoviček na jaderný reaktor VR 1. Po důkladné vstupní kontrole, vybaveni pracovním pláštěm, dozimetry a ochrannou obuví, nás rozdělili do dvou skupin. První skupina v doprovodu odborného asistenta začala popisem zařízení na výrobu demineralizované vody, umístěném v dolní části reaktorové haly, dále ukázkou palivových jaderných tyčí, principem obohacování jaderného paliva, úložištěm jaderného odpadu a způsoby zabezpečení chodu reaktoru.

Druhá skupina začala přímo u jaderného reaktoru podrobným popisem jednotlivých částí s konkrétními ukázkami a spuštěním jaderného reaktoru z řídícího velínu. Školní reaktor VR-1 je lehkovodní jaderný reaktor s tepelným výkonem od 1 kW do 5 kW. Umožňuje provádět různé experimenty v rámci výuky studentů FJFI ČVUT i zahraničních účastníků stáží. Jeho předností je vysoká variabilita aktivní zóny. Palivové tyče mají 20 % obohacení a reaktor se spouští neutronovým zdrojem Am-Be. Díky malému výkonu reaktoru vzniká zanedbatelné množství jaderného odpadu.

Po podrobném výkladu byl jaderný reaktor spuštěn a postupně nastavovány různé energetické stavy a pracovní režimy reaktoru. Všechna měření byla vyhodnocována a zobrazena na monitorech počítačů. Odborní pracovníci ochotně zodpovídali na dotazy našich studentů. Exkurze byla zakončena závěrečným dozimetrickým měřením a po rozloučení s odbornými asistenty jsme odjeli na vlakové nádraží a zpátky do Ústí nad Orlici.

Věřím, že exkurze přinesla studentům nový pohled na jadernou energetiku, obohatila jejich dosavadní znalosti a vědomosti a umožnila jim vidět konkrétní technická zařízení, která doposud znali jen z učebnice. Myslím, že některé studenty bude exkurze motivovat i při volbě dalšího vysokoškolského studia.

František Kristen

2.11.2016, 9:14, 1 obrázek


obrázek 2308