Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Každej se počítá! (2) aneb gympláci v pohybu

Každej se počítá! (2) aneb gympláci v pohybu

V pátek 26. května 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení dlouhodobé sportovní soutěže Gymnázia Ústí nad Orlicí „Každej se počítá! (2)“. Minulý rok se snažily třídní kolektivy a jednotlivci nasbírat co největší počet kilometrů chůzí a během. Letos soupeřili v cyklistice a běžeckém lyžování. První část pojmenování hry odkazuje na důležitost každého započteného kilometru, který může rozhodnout o vítězství. Lze v něm ale najít i další významy, např. že každý absolvovaný kilometr přispívá ke zdraví a zdatnosti soutěžících, popř. že o úspěchu kolektivu v soutěži rozhoduje i množství zapojených žáků třídy. Dvojka v názvu značí, že se jednalo již o druhý ročník této celoškolní hry.

Soutěž si klade za cíl rozhýbat školní mládež (a vlastně i kantory), kteří velkou část svého času tráví při výuce v sedě ve školních lavicích, popř. doma u počítače, kde pracují na úkolech či přípravách. Motivačních prvků pro zapojení do hry je hned několik. Ke klasickým patří využití soutěživosti mládeže či nabídka atraktivní odměny. Z moderních prvků pak lze vyzdvihnout propojení pohybové aktivity s používáním chytrých telefonů, popř. práce s celosvětově využívanými sportovními internetovými stránkami www.endomondo.com. Pro někoho může být také zajímavé, že ústřední internetový program pracuje v anglickém jazyce.

Soutěží se v několika kategoriích. Soupeří mezi sebou jednak třídní kolektivy nižšího gymnázia, jednak třídy vyššího gymnázia. Vítězné skupiny mají možnost získat den uvolnění za školy, který mohou strávit se svým třídním učitelem při zvolené pohybové aktivitě (např. pěší výlet, míčové hry, lanové centrum). Taktéž jednotlivci mezi sebou poměřují síly. V obou věkových kategoriích se vyhlašují tři nejlepší dívky a chlapci, na které čeká diplom a drobná odměna. Doplňující je soutěž učitelů, kteří sice nezasahují do hry žáků, ale jejich tým může také posloužit jako určitá výzva žákům. (Pozn.: Někteří žáci přišli s myšlenkou, že by se skupina učitelů měla přiřadit k hlavním kategoriím. Žáci by je nechali vyhrát a s volným dnem učitelů by se „svezla“ celá škola. Vyhráli by tak nakonec všichni :-).

A jaký byl tedy průběh letošního „Endomonda“ (běžné označení soutěže mezi žáky)? Už od zahájení hry se vyprofilovalo několik nadšených třídních kolektivů, které mezi sebou sváděly napínavé boje o celkové vítězství. Na nižším stupni se jednalo o nováčky ústavu třídu 1. B a „nejstarší z nejmladších“ třídu 4. B. Na vyšším stupni se mezi sebou o vítězství přetahovaly především týmy 1. A, 7. B a 5. B. Čtvrté ročníky se tradičně do akce příliš nezapojily. Přece jen den volna s třídním učitelem po maturitě, kdy již do školy nemusí chodit vůbec, pro ně nebyl příliš motivující. Žákům dalších tříd pak nemusely vyhovovat letošní sportovní disciplíny či se raději soustředily na školní povinnosti  a své osobní zájmy. Také učitelé byli letos asi více zatíženi svými povinnostmi, protože aktivních účastníků mezi nimi bylo pouze pět.

Ještě před seznámením s konečnými výsledky jednotlivých kategorií je pro zájemce připravena krátká statistika popisované školní soutěže. Některé její hodnoty jsou výjimečné a určitě si zaslouží uznání. Celá hra probíhala od 9. 9. 2016 do 19. 5. 2017. V tomto období se k jednotlivým týmům přihlásilo 111 žáků a učitelů. Celkové množství absolvovaných kilometrů se vyšplhalo na číslo 19 586. V konečném součtu při sportování účastníci strávili 62 dní (tj. 1 488 hodin). Spáleno bylo dohromady 632 549 kalorií. Obdivuhodný je také maximální počet kilometrů zapsaných jednotlivcem, jedná se o neuvěřitelných 4 378 km!

A na závěr tedy, jak to vše dopadlo:

Vyšší gymnázium

Třídní soutěž: 1. místo – 7. B (2870 km), 2. místo – 1. A (2769 km), 3. místo – 5. B (1940 km) Soutěž jednotlivců (chlapci): 1. místo – Lukáš Elčkner (2718 km), 2. místo – Martin Blaho (2292 km), 3. místo – Rudolf Kleisl (346 km)

Soutěž jednotlivců (dívky): 1. místo – Pavlína Musilová (437 km), 2. místo – Anna Briolová (239 km), 3. místo – Klára Boháčová (191 km)

Nižší gymnázium

Třídní soutěž: 1. místo – 1. B (2900 km), 2. místo – 4. B (1718 km), 3. místo – 3. B (301 km) Soutěž jednotlivců (chlapci): 1. místo – Jonáš Koditek (831 km), 2. místo – Martin Kalista (700 km), 3. místo – Jaroslav Škrobánek (680 km)

Soutěž jednotlivců (dívky): 1. místo – Veronika Šmajzrová (312 km), 2. místo – Aneta Pražáková (212 km), 3. místo – Zuzana Jirásková (147 km)

Učitelé

Soutěž jednotlivců: 1. místo – Radovan Růžička (4378 km), 2. místo – Marek Hoffmann (1473 km), 3. místo – Jaroslav Kumpošt (317 km).

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim, aby si své odměny užili k celkové spokojenosti.

Na úplný závěr ještě pozvání. Také příští školní rok se můžete těšit na oblíbené sportování s „endomondem“. Doladí se pár detailů, určí se disciplíny a už tam ty kilometry můžeme zase sázet…

Jaroslav Kumpošt (koordinátor soutěže)

1.6.2017, 14:18, 8 obrázků


obrázek 2587 obrázek 2586 obrázek 2585 obrázek 2584
obrázek 2583 obrázek 2582 obrázek 2581 obrázek 2580