Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / STUDENTI SEMINÁŘE SPOLEČENSKÝCH VĚD PŘEDSTAVILI SVÉ PRÁCE

STUDENTI SEMINÁŘE SPOLEČENSKÝCH VĚD PŘEDSTAVILI SVÉ PRÁCE

I v letošním roce vzniklo v našem semináři mnoho mimořádných odborných prací. Některé z nich si můžete přečíst v příloze. V pondělí 26. června 2017 autoři svým spolužákům vyprávěli, s jakými úskalími se museli vypořádat a co vlastně zjistili. Mohli jsme tak přemýšlet například nad tím, jak obědváme nebo který pes se hodí na canisterapii.

Anotace čtyř zveřejněných prací:

Anna Ludvíčková (7.B): Self-efficacy neboli osobní užitečnost se zaměřením na adolescenty (26 stran) Práce v teoretické části přibližuje obsah pojmu osobní užitečnosti a jejího vnímání, vyjmenovává několik zdrojů takového sebepojetí (zkušenost, přesvědčování aj.), zabývá se vlivem druhých lidí na naše sebepojetí i tím, jak se často s nimi porovnáváme. Praktická část studuje sebevědomí studentů několika typů škol a dochází k názoru, že výběr školy hraje ve vnímání osobní užitečnosti významnou roli.

Eliška Langová (7.B): Porovnání nesezdaného soužití a manželství z ekonomického hlediska (30 stran) Nesezdané soužití je označení pro muže a ženu, kteří žijí v jedné domácnosti, aniž by uzavřeli sňatek. Práce v teoretické části vymezuje různé formy takového soužití a porovnává je s manželstvím. Autorka zmiňuje otázky společného jmění, podílového spoluvlastnictví, vyživovací povinnosti a bydlení. Z dotazníku zjistila, že většina nesezdaně žijících respondentů hospodaří společně, a nikoli odděleně.

Tereza Slavíková (7.B): Společné stolování jako faktor ovlivňující soudržnost současné rodiny (34 stran) Badatelka chápe rodinné stolování jako významný rituál, který utužuje vzájemné vztahy. Porovnává význam společných snídaní, obědů a večeří, zmiňuje i otázky spojené s přítomností dětí u jednoho stolu. Její dotazník potvrdil hypotézu, že stolování patří ve většině rodin k samozřejmé aktivitě, bohužel polovina rodin ponechává přípravu jídla jen na matce.

Tomáš Hortlík (7.B): Snaha Moldavska o bližší spolupráci s Evropskou unií (35 stran) Autor se zaměřil na úsilí této chudé země o členství v EU, popisuje podpis asociační dohody a odpor Ruska, které se snaží této integraci zabránit. Práce vychází především z cizojazyčných zdrojů. Poslední stručná kapitola (4.2) se zabývá vztahy Moldavska a České republiky, zmiňuje také okolnosti uzavření našeho trhu moldavským vínům z popudu Francie.

Jakub Brdíčko

29.6.2017, 17:46, 4 soubory

Soubory ke stažení

Moldavsko_seminární práce.pdf675.9 kB1929 stažení
Nesezdané soužití z ekonomického hlediska.pdf656.6 kB4262 stažení
Osobní užitečnost.pdf706.4 kB2141 stažení
Společné stolování.pdf519.9 kB1825 stažení