Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / PROJEKTOVÝ DEN – OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 2017

PROJEKTOVÝ DEN – OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 2017

 • charakteristika akce: seznámení žáků s prací jednotlivých složek záchranného systému; ochrana občanů na úrovni státu, územních celků i jednotlivce
 • spolupracující útvary: Útvar krizového řízení Ústí nad Orlicí

  : Oblastní spolek Českého Červeného kříže Ústí nad Orlicí

  : Zdravotnická záchranná služba Ústí nad Orlicí

  : Vodní Záchranná Služba Pastviny

  : Sbor dobrovolných hasičů Černovír

  : Jednotka požární ochrany Ústí nad Orlicí

  : Univerzita Obrany Brno

  : Městská policie Ústí nad Orlicí

  : Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – územní odbor Ústí nad Orlicí

  : Krav Maga Kapap Bohemia

 • termín: stř 28.7.2017
 • časový harmonogram: 4 hodinové bloky (8:00–12:00)
 • umístění: povětšinou venkovní prostory školního areálu a přilehlé prostory Kociánky; vnitřní prostory školy (armáda)
 • výstupy: nižší gymnázium – seznámení s prací a vybavením zúčastněných složek, praktické zkoušky vybavení (např. hasiči, policie) či dovedností (ČČK, hasiči), nácvik základních technik sebeobrany (Krav Maga)

  : vyšší gymnázium – 1. ročníky – seznámení s prací a vybavením zúčastněných složek, praktické zkoušky vybavení či dovedností (např. hasiči, policie); prozkoušení ze základní znalostí a dovedností (ČČK, hasiči)
  - 2. ročníky – seznámení s prací a vybavením s koordinačním ústředím Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (Územní odbor Ústí nad Orlicí – Hylváty)
  - 3. ročníky – seznámení se strukturou a fungováním Městského záchranného systému v Ústí nad Orlicí; aktivity na zlepšení vztahů a spolupráce mezi 3. ročníky

 • průběh akce: na poslední chvíli se z akce omluvila Vodní Záchranná Služba. Její blok byl nahrazen promítáním dokumentu o činnosti Vodní záchranné služby a Letecké záchranné služby ČR. Výstupy ostatních složek byly připraveny včas, kvalitně s dostatečným množstvím praktických ukázek.
 • zpětná vazba: celkově byla akce hodnocena žáky i učiteli kladně
 • návaznost: odzkoušená podoba akce bude zachována i do dalších let

Jaroslav Kumpošt, koordinátor projektu

28.7.2017, 13:24, 13 obrázků


obrázek 2732 obrázek 2731 obrázek 2730 obrázek 2729
obrázek 2728 obrázek 2727 obrázek 2726 obrázek 2725
obrázek 2724 obrázek 2723 obrázek 2722 obrázek 2721
obrázek 2720