Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Přesun školní jídelny

Přesun školní jídelny

Od nového roku 2018 dochází k avizovanému přesunu školní jídelny na adresu Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.

Vezměte, prosím, na vědomí tyto zásadní informace:

  1. Stávající jídelna vaří vzhledem ke stěhování jen do středy 20. 12. 2017. Poslední dva školní dny (21. a 22. 12.) se žáci stravují z vlastních zdrojů.
  2. Po vánočních prázdninách, od 3. 1. 2018 bude jídelna na nové adrese. Vzhledem k novým podmínkám bude nutné, aby žáci striktně dbali organizačních pokynů školy a osob pověřených v jídelně dohledem.
  3. Systém objednávek stravy a plateb zůstává beze změn.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

13.12.2017, 16:24