Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Sport / 15. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu

15. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu

Ve středu 20. 12. 2017 proběhlo na naší škole kvalifikační kolo celorepublikové soutěže o nejzdatnější mládež. Přestože náš ústav navštěvuje množství výborných sportovců, do soutěže se jich přihlásilo pouze patnáct, přičemž k vlastnímu poměření sil dorazilo nakonec jen sedm. Malý počet účastníků však příliš neubral z kvality akce, měli jsme možnost vidět spoustu vynikajících sportovních výkonů. Soutěžící postupně absolvovali tyto disciplíny:

  1. Bench-press – tlak s velkou činkou na rovné lavici na počet opakování (chlapci s činkou o váze 60 % hmotnosti svého těla, dívky s činkou o váze 45 % hmotnosti svého těla). Největšího počtu opakování (20×) dosáhli Denis Žaba, Jakub Leschinger a Lukáš Elčkner.
  2. Trojskok snožmo z místa do dálky. Největším skokanem nebyl tentokrát D. Žaba (jak by napovídalo příjmení:-), ale Jakub Marek, který dolétl až na neuvěřitelnou vzdálenost – 900 cm.
  3. Sedy-lehy na počet opakování za 60 vteřin (chlapci bez opory, dívky s oporou nohou). Sice měla nohy zachycené o žebřiny, ale 51 sedů za minutu Martiny Kubištové je jistě skvělý výkon!
  4. Chlapci – shyby na hrazdě (podhmatem na počet opakování). Nejvíce  – 12 opakování zvládl opět Jakub Marek. Dívky – šplh (na 4,5 m tyči s přírazem na nejlepší čas). Vzhledem k tomu, že Martina šplhala jako jediná, byla se svým časem 3,60 s zcela nejrychlejší.
  5. Hod medicinbalem do dálky (chlapci – 3 kg, dívky – 2 kg). Co mu uteklo na trojskoku, dohnal Denis na hodu – jeho 1320 cm nikdo nepřekonal.
  6. Člunkový běh. I zde byl nejrychlejší Kuba Marek – 9,8 s.

Za předvedené výkony průběžně dostávali body (dle tabulek dodaných hlavním organizátorem). Součet bodů z jednotlivých disciplín pak určil konečné umístění závodníků.

Nejlepší dívkou se stala Martina Kubištová z 5.B. Mezi chlapci byl nejzdatnějším Denis Žaba ze 7.B. Na druhém místě skončil Ondřej Tomáš (5.B). Na bronzovou příčku dosáhl Lukáš Elčkner.

V přiložené tabulce naleznete přehled všech dosažených výsledků, včetně bodového ohodnocení.

Soutěž překvapila svou komplexností i příjemnou atmosférou, která při ní panovala. Již nyní se těšíme na její další ročník, pro který se pokusíme přizvat větší počet účastníků.

Jaroslav Kumpošt a Petr Falta

29.12.2017, 7:34, 1 obrázek


obrázek 2883