Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Budování konečně převažuje nad destrukcí

Budování konečně převažuje nad destrukcí

Po dvou třetinách prázdnin stavební práce na gymnázium konečně dospěly do fáze, v níž převažuje budování nových prvků nad bouráním.

Práce postupují v podstatě podle plánu:

Nová laboratoř v podkroví dostává svůj tvar, konstrukce výtahu je postavena, natřena a čeká na opláštění. Žákovské sociálky jsou částečně přebourány za účelem zajištění bezbariérovosti a již osazeny novým vybavením. Páteřní elektroinstalace včetně rozvaděčů i rozvody a osvětlení v přírodovědných učebnách je zapojena a čeká na přepojení hlavní rozvodné skříně v příštím týdnu. Datové kabeláže natahány po budově, chybí ještě koncové zapojení.

Suterén změnil svoji dispozici, stavebně je víceměně připraven nový vstup, prostor pro nový bufet, šatna pro uklizečky. Stavební firmy odvedly spoustu práce, dost jí však ještě zbývá.

V nejbližších dnech by se měla nahazovat omítka ve vestibulu a šatnách, pak bude následovat konstrukce schodiště před hlavním vchodem a broušení teracové podlahy vestibulu.

Pokračuje výměna a opravy oken, ještě nás čeká hlavní schodiště a tělocvična. Rovněž výkopy kolem budovy spějí ke svému konci.

Přestože je jisté, že začátek roku bude ještě poznamenán stavebními pracemi, z nejhoršího již snad budeme venku a školní rok zahájíme dle plánu. Během podzima budou probíhat práce dokončovací, také přechod vnitřní sítě na nové parametry konektivity. V závěru bychom měli obdržet dodávky pomůckového a nábytkového vybavení

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

10.8.2018, 7:20, 16 obrázků


obrázek 3205

Opravená fasáda s novými okny

obrázek 3204

Opravená fasáda s novými okny

obrázek 3203

Upravené WC

obrázek 3202

Upravené WC

obrázek 3201

Stavba nové laboratoře

obrázek 3200

Stavba nové laboratoře

obrázek 3199

Stavba nové laboratoře

obrázek 3198

Konstrukce výtahu

obrázek 3197

Zapojené nové rozvaděče

obrázek 3196

Nové osvětlení v učebnách

obrázek 3195

Oprava elektroinstalace

obrázek 3194

Datové rozvody

obrázek 3193

Nový bezbariérový vchod

obrázek 3192

Úpravy v suterénu

obrázek 3191

Úpravy s suterénu

obrázek 3190

Oprava omítek v šatnách