Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Zahraničí / Unsere Reise nach Berlin

Unsere Reise nach Berlin

Letošní školní rok zahájila část našich studentů nikoli v lavicích, ale stylově na sedadlech dálkového autobusu. Někteří se totiž v rámci výuky německého jazyka vydali na tři dny objevovat krásy hlavního města našeho německého souseda – Berlína.

Putování velkoměstem začalo ve středu po obědě, kdy po dlouhé cestě konečně vystoupili na pevnou zem. Ještě to odpoledne navštívili Reichstag, dnes již zvaný Bundestag, dále se prošli pod Braniborskou bránou či mezi kamennými bloky Židovského památníku.

Druhý den se nesl spíše v historickém duchu, skupina němčinářů měla možnost vidět nádherný Berlínský a Francouzský dóm, budovu opery a Humboltovu univerzitu. V rámci rozchodu se pak někteří podívali na některou z expozic na Ostrově muzeí

V pátek ráno se zájezd přesunul z Berlína do blízké Postupimi, místa konání poválečné postupimské konference. Dechberoucí výhledy na tamní sídla, zámky a paláce nenechaly chladným nikoho ze zúčastněných.

Po posledním obědě a kávě nezbylo studentům už nic jiného, než zase nasednout do autobusu a vyjet plni vzpomínek a dojmů zpátky vstříc České republice.

Natália Kudrnová

11.9.2018, 11:43, 10 obrázků


obrázek 3232 obrázek 3231 obrázek 3230 obrázek 3229
obrázek 3228 obrázek 3227 obrázek 3226 obrázek 3225
obrázek 3224 obrázek 3223