Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

V pondělí dne 19. listopadu 2018 jsme uskutečnili fyzikální exkurzi s žáky 2.A třídy do největší tepelné elektrárny v našem regionu – v Opatovicích na Labem. Hlavní technolog a směnový mistr pan Ing. Benada nás seznámil s historií i současným stavem výroby elektrické energie v této uhelné elektrárně, s palivovým hospodářstvím – vykládkou uhlí z vagónů, rozmrazovacími tunely, pásovými dopravníky, drtiči uhlí i rezervní skládkou uhlí s 420 000 tunami hnědého uhlí. Navštívili jsme řídící středisko elektrárny – velín, kde si naši studenti prohlédli odběrové diagramy, aktuální stavy výkonů turbogenerátorů, rozvody páry i užitkové vody do okolních měst a obcí. Největším zážitkem byla hala s turbogenerátory, dále moderní odsiřovací zařízení, zpracování odpadů a jejich následné využití ve stavebnictví. Věřím, že si studenti odnesli mnoho nových poznatků o výrobě elektrické energie a při volbě budoucího povolání se budou orientovat na technické a přírodovědné studium na vysokých školách.

František Kristen

22.11.2018, 12:17, 3 obrázky


obrázek 3335 obrázek 3334 obrázek 3333