Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Zprovoznění laboratoře

Zprovoznění laboratoře

V pátek 30. listopadu v pravé poledne byla na orlickoústeckém gymnáziu slavnostně prezentována dokončená stavba „Vybudování biologické laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů“. Prezentace se uskutečnila v rámci dní otevřených dveří a zúčastnili se jí zástupci Pardubického kraje v čele s radním pro školství Bohumilem Bernáškem, zástupci dodavatele stavby firmy Kerson spol. s r. o., představitelé Města Ústí nad Orlicí, zástupci spolupracujících firem i místních základních a středních škol. Samozřejmou kulisu tvořili žáci gymnázia, ale i příchozí návštěvníci.

V rámci projektu za přibližně 18 milionů korun, které byly z části hrazeny z IROP, z části ze zdrojů Pardubického kraje (cca 4 mil. Kč), byla v půdních prostorách postavena a plně vybavena laboratoř pro výuku biologie. Součástí bylo také zajištění bezbariérovosti spočívající ve změně dispozice prvního podlaží, výstavbě nového vstupu do budovy a výtahu. Rovněž byla upravena sociální zařízení pro žáky. Celá páteřní síť elektroinstalace včetně hlavního rozvaděče byla vyměněna, v učebnách přírodovědných předmětů a informačníchtechno­logií bylo zároveň vyměněno osvětlení, opraveny podlahy a výmalba. Součástí projektu byla i nová strukturovaná kabeláž zasahující do úplně všech místnosti rozlehlé budovy.

Škola dostala příležitost výrazně modernizovat a doplnit potřeby pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky, od didaktických výukových modelů přes laboratorní měřící techniku až po programovatelné robotické stavebnice, počítačové vybavení a 3D tiskárnu. Žáci i učitelé se těší, že velmi brzy ocení možnosti nového vybavení.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

30.11.2018, 16:18, 15 obrázků


obrázek 3352 obrázek 3351 obrázek 3350 obrázek 3349
obrázek 3348 obrázek 3347 obrázek 3346 obrázek 3345
obrázek 3344 obrázek 3342 obrázek 3341 obrázek 3340
obrázek 3339 obrázek 3338 obrázek 3337