Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Úspěšná spolupráce s Jihočeskou univerzitou pokračuje!

Úspěšná spolupráce s Jihočeskou univerzitou pokračuje!

Také letos se podařilo biologické sekci ústeckého gymnázia zajistit pro své studenty zajímavou přednášku z nabídky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navázali jsme tak na úspěšnou sérii z předchozích let, kdy jsme měli možnost s pomocí vysokoškolských pedagogů více proniknout např. do problematiky lidských parazitů, zajímavostí z oblasti rozmnožování ptáků či praktického využití mořských řas a sinic.

Tentokrát naše pozvání přijal doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., který si pro nás připravil odborný vhled do aktuálního tématu – Globálního oteplování.

Své povídání uvedl podrobným rozebráním v současnosti řešených problémů v oblasti automobilového průmyslu. Auta s tradičním pohonem versus elektromobily, úsporná menší vozidla ve stínu moderních SUV, spotřeba, emise apod.

Následovalo představení opěrných bodů obou proti sobě vystupujících skupin v rámci diskuzí o problematice Globálního oteplování. Pesimisté alarmující světové mocnosti k okamžitým rázným opatřením podporují svá tvrzení tzv. modelem Mannovy hokejky. Na druhé straně optimisté upozorňují na to, že zmíněný model je pouhým výsekem periodicky probíhajících změn na naší planetě.

Závěrečná část přednášky byla věnována ukázkám konkrétních řešení práce s tepelným vyzařováním ve větších městech. Byl zmíněn obrovský význam záhonů, parků i velkých zelených pásů. Z nových trendů se pan docent více zaměřil na zelené střechy, které získávají na stále větší popularitě.

Věříme, že přednáška pomohla našim studentům více se zorientovat v tomto aktuálním a kontroverzním tématu a že si z ní odnesli poznatky, které napomohou při utváření jejich osobního názoru.

Za sekci biologie J. Kumpošt

3.12.2018, 11:04, 2 obrázky


obrázek 3354 obrázek 3353