Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze na jaderný reaktor VR-1 a termonukleární reaktor TOKAMAK v Praze

Školní fyzikální exkurze na jaderný reaktor VR-1 a termonukleární reaktor TOKAMAK v Praze

Ve středu dne 19. 12. 2018 jsme navštívili v dopoledních hodinách v rámci fyzikální exkurze školní výzkumný reaktor VR-1 v Praze Holešovičkách a v odpoledních hodinách termonukleární reaktor Tokamak – Golem. Exkurze se zúčastnilo celkem 19 studentů, převážně ze Semináře z fyziky. Reaktor VR-1 je určen pro výuku a výcvik studentů a odborníků z jaderné oblasti. Provozuje ho Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně- inženýrské ČVUT v Praze – Holešovičkách.

Během exkurze se studenti dověděli mnoho informací o strojních součástech jaderných reaktorů, výrobě jaderného paliva, uspořádání palivových článků, regulačních a havarijních tyčí, fyzikálním principu činnosti jaderných reaktorů a jaderných elektráren, řídicích systémech jaderného reaktoru, jaderné bezpečnosti, jaderné energetice a likvidace jaderných odpadů.

V odpoledních hodinách jsme se přemístili na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, ulice Břehová, Staré Město, kde pod vedením odborného asistenta Mgr. Ondřeje Grovera jsme získali cenné informace o Tokamaku – zařízení, které by v blízké budoucnosti mohlo vyřešit energetické problémy lidstva. Tokamak je zařízení, ve kterém probíhá termojaderná syntéza lehčích jader za vzniku těžších jader a uvolnění velkého množství energie. Problémem je překonání Coulombovských odpudivých sil a dosažení sil jaderných. V pozemských podmínkách je z hlediska energetického využití nejvhodnější reakce deuterie a tritia, kdy vzniká jádro hélia a uvolňuje se neutron. Toho lze dosáhnout jen využitím velmi vysokých teplot.

Během exkurze si naši studenti prohlédli vakuovou reakční komoru, obklopenou cívkami toroidálního magnetického pole, proudový ohřev plazmatu, mikrovlnný ohřev a ohřev ionizovaného plynu svazky neutrálních částic. Odborný výklad s praktickými ukázkami činnosti Tokamaku přispěje k hlubšímu pochopení termonukleární fúze našimi studenty a může je vhodně motivovat i při volbě dalšího vysokoškolského studia.

RNDr. František Kristen

20.12.2018, 10:09, 2 obrázky


obrázek 3381 obrázek 3380