Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / PŘED ŠESTÝM ZASEDÁNÍM STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

PŘED ŠESTÝM ZASEDÁNÍM STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

Naposledy se zástupci tříd sešli v úterý 18. prosince 2018. Dohodli se na tom, že 15. ledna budou mít na svém 6. zasedání podrobný psaný návrh, jak zmírnit sankce za pozdní příchody. Také provádějí krátký průzkum ve třídách o spokojenosti s bufetem. V onom úterý je ještě čeká nelehké hlasování: budou rozhodovat o zapojení gymnázia do oslav majálesu. Více si můžete přečíst v zápisu z 5. zasedání.

Jakub Brdíčko

Dne 18. 12. 2018 se uskutečnilo páté zasedání studentského parlamentu za přítomnosti koordinátora SP (J. Brdíčko) a Natálie Kudrnové. Na pořadu jednání byly opět sankce pozdní příchody. I přes prvotní neúspěch se parlament rozhodl dále prosazovat změnu v systému. Dále se diskutovalo o možnosti školního festivalu a na závěr předseda SP (Adam Kraj) děkoval jménem parlamentu za organizaci Dne studenstva Natálii Kudrnové. Více se můžete dočíst v zápisu dostupném na našem webu.

Martin Procházka

8.1.2019, 8:46, 5 obrázků


obrázek 3413 obrázek 3412 obrázek 3411 obrázek 3410
obrázek 3409