Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / UŽ ŠESTÉ ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

UŽ ŠESTÉ ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU

Poprvé v novém roce se studentský parlament sešel v úterý 15. 1. 2019. Byl přednesen oficiální sepsaný návrh na úpravu sankcí za pozdní příchody, se kterým měli členové SP seznámit své spolužáky v nadcházejícím týdnu. Ve třídách také proběhly debaty o postupné změně bufetu na co nejekologičtější. Jednohlasně byl schválen návrh na pořádání školního festivalu, jeho forma však dále zůstává otázkou pro přípravný tým z několika dobrovolníků, kteří mají klíčovou roli. Kdo jsou jeho členové? To se dozvíte v zápisu!

Martin Procházka

21.1.2019, 10:16, 2 obrázky


obrázek 3422 obrázek 3421