Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / 3D kurz

3D kurz

Ve dnech 11.–15. března 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil kurz 3D tisku. Pod vedením absolventa školy, Tomáše Valenty, se účastníci z různých tříd měli možnost naučit základy vytváření 3D modelů.

Kurzy probíhaly každý den v odpoledních hodinách. Od pondělí jsme se učili pracovat s programem Fusion 360, ve kterém lze vytvořit téměř jakýkoliv model. Od nákresů válce jsme se dopracovali až k tvorbě vydutých mincích, známých také pod názvem maker coins. Ty jsme doplnili námi zvoleným motivem a upravili dle našich představ a schopností.

Ve čtvrtek přišla na řadu práce se samotnou tiskárnou. Překvapilo nás, kolik nastavení je potřeba provést, aby tisk proběhl bez problémů.

V pátek ráno byla již do provozu uvedena tiskárna, která celé dopoledne tiskla námi vytvořené mince.

Tímto bychom chtěli poděkovat Tomáši Valentovi za to, že nám předal jeho cenné zkušenosti. Celý týden jsme si velice užili, dozvěděli jsme se spoustu nových informací o 3D tisku. Už velice těšíme na další podobné kurzy.

Eliška Provazníková, Hana Čáslavková, 6.B

18.3.2019, 10:35, 5 obrázků


obrázek 3486 obrázek 3485 obrázek 3484 obrázek 3483
obrázek 3482