Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Chemici se vydali na univerzitu do Olomouce

Chemici se vydali na univerzitu do Olomouce

Studenti Semináře z chemie navštívili 4. 3. 2019 katedru analytické chemie přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Měli možnost se seznámit s přístrojovým vybavením katedry a dozvědět se tak, jak probíhá kvalitativní a kvantitativní analýza neznámé látky metodami instrumentálními. Ve škole se přímo setkají se zkumavkovými důkazy iontů, s odměrnou a vážkovou analýzou a na přístroje se jezdíme dívat do odborných laboratoří.

Katedra pro studenty také připravila laboratorní práci – Extrakce beta karotenu z mrkve a jeho důkaz spektrofotome­tricky. Tím měl každý možnost si připravit vzorek, projít si postup extrakce a měření na přístroji. Věnovali se nám dva doktoranti, kteří se zájmem pomáhali a vysvětlovali vše potřebné.

názory studentů:

  • Nejvíce nás zaujal obor forenzní analytiky, kde jsme byli seznámení s chromatografií, kterou se dá například zjistit obsah drog či léčiv v krvi. Také jsme měli příležitost dostat se k moderním technologiím používaných v analytické chemii, které dokáží přesně změřit vlastnosti daných látek. Byli jsme také překvapeni jejich cenou a do laboratoří jsme vcházeli po špičkách, abychom žádný z přístrojů nerozbili.
  • Asi nejzajímavější částí byla extrakce beta-karotenu z mrkve a jeho následná spektrometrická analýza, která dokázala, že extrahovaná látka je skutečně beta-karoten. Následná prohlídka vybavení a zajímavý odborný přednes našich průvodců nás ohromily a zvláště využití chromatografie v soudním lékařství bylo pro naše základní znalosti skvělým rozšířením a umožnilo nám pochopení souvislostí s již probraným učivem.
  • Velice nás zaujalo samotné složení potravin a alkoholů, které v běžném životě užíváme. Neumíme si představit, jaké množství látek obsahuje např. klobása či olomoucký tvarůžek. Zajímavé bylo zjištění, že čističky odpadních vod nejsou schopné zachytit jedovaté látky obsažené v lécích. Ty poté škodí přírodě a například zabraňují rozmnožování ryb. Univerzita je v moderním a čistém stavu, plná profesionálního vybavení a přístrojů s mnoha zaměřeními.
  • Už na začátku naší exkurze při seznámení se studijním oborem chemie na katedře analytické chemie nás překvapilo, jak široké praktické využití tento obor má- ať už se jedná o farmacii, potravinářskou chemii nebo využití analytických metod v nemocnicích. O praktickém využití jsme nejen slyšeli, ale dokonce jsme ho i viděli na vlastní oči, když nám jeden ze studentů ukazoval výsledky chromatografie jako důkaz přítomnosti léků v krvi. Zajímavé bylo, že jednotlivé výsledky byly viditelné při použití různého světla např. UV světla, normálního světla.

Velký dík patří katedře analytické chemie, která se nám věnovala!

Lenka Janyšová

18.3.2019, 11:08, 4 obrázky


obrázek 3498 obrázek 3497 obrázek 3496 obrázek 3495