Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Hledáme ubytovatele pro projekt EDISON 2019

Hledáme ubytovatele pro projekt EDISON 2019

Naléhavě hledáme hostitelské rodiny ochotné ubytovat zahraniční stážisty v připravovaném projektu EDISON tak, jako tomu bylo v letech 2015 a 2017. Letošní termín je 15. – 22. 9. 2019.

Ubytování v hostitelských rodinách je jedna z podmínek uskutečnění projektu.

Zájemci, prosím, hlaste se emailem nebo telefonicky (gymuo@gymuo.cz, 465 568 511) nebo v kanceláři školy. Děkujeme.

Projekt EDISON (https://cs-cz.facebook.com/projekt.edison/)

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu

  • Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami
  • Atraktivita pro nové studenty
  • Kontakt se zahraničím
  • Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Studenti a žáci

  • Mezikulturní gramotnost
  • Srovnání různých zemí s ČR (historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.)
  • Motivace ke zlepšení se v angličtině
  • Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Jak projekt probíhá

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Petr Borovička

3.6.2019, 12:55