Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / HLEDÁ SE TÉMA OSLAV DNE STUDENTSTVA

HLEDÁ SE TÉMA OSLAV DNE STUDENTSTVA

V příštím školním roce si budeme připomínat kulatá výročí obou Listopadů. Aby byla připomínka těchto okamžiků skutečně důstojná, musí škola vybrat inspirativní téma pro jednotlivé výstupy tříd. Studentský parlament vás vyzývá, abyste do pátku 14. června navrhovali co nejvíce nápaditých témat. Učitelé z nich potom jedno vyberou. Své podněty můžete házet do obálky na nástěnce parlamentu nebo je sdělovat svým zástupcům osobně či na Facebooku. Jsme zvědaví, co všechno vás napadne.

Za studentský parlament Jakub Brdíčko

11.6.2019, 16:45