Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / STUDENTSKÝ PARLAMENT OPĚT V AKCI!

STUDENTSKÝ PARLAMENT OPĚT V AKCI!

První oficiální setkání studentského parlamentu proběhlo 10. září v učebně letošní oktávy. Do funkce předsedkyně parlamentu byla jednohlasně zvolena Natália Kudrnová (8.B), která si jako svoji zástupkyni vybrala Natálii Eliášovou (6.B). Dále byla zrušena podmínka, že pro usnášeníschopnost musí být přítomna více než polovina zástupců. Takové opatření by mohlo výrazně zvýšit operativnost, a usnadnit tím jednání. Zůstane však zachována demokratičnost? Parlament také připravuje společné odpoledne se studenty z projektu Edison a padly už i návrhy na filmy, které by mohly být promítány v den předávání pololetního vysvědčení. (Zápis ke stažení zde.)

Martin Procházka

13.9.2019, 7:45