Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze na ČVUT

Fyzikální exkurze na ČVUT

Dne 3. února 2011 se uskutečnila školní fyzikální exkurze studentů 3. a 4. ročníku semináře z fyziky na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Dopoledne jsme byli přijati Ing. Vojtěchem Svobodou, Ph.D. vědeckým pracovníkem ČVUT, který obsluhuje unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze. Po dvouhodinové odborné přednášce, zaměřené na technické a technologické problémy řízené termonukleární fúze, jsme si prohlédli pokusný termonukleární reaktor Golem a byli přítomni spuštění reaktoru a vytvoření plazmy syntézou částic deuteria a tritia při teplotě 300 000 K.

V odpoledních hodinách jsme navštívili druhé pracoviště ČVUT v Tróji (v Holešovičkách)- školní jaderný reaktor VR-1. Po vstupní kontrole jsme si oblékli specielní ochranné pláště, návleky na obuv a řada studentů dostala dozimetry na měření dávky záření. Studenti byli podrobně seznámeni s konstrukcí jaderného reaktoru, funkcí a využitím reaktoru a se všemi důležitými aspekty využívání jaderné energie. Po spuštění reaktoru mohli studenti sledovat na obrazovkách PC průběh jaderného štěpení a sledovat všechny nezbytné údaje, související s provozem jaderného reaktoru včetně zabezpečovacích systémů.

František Kristen, vedoucí exkurze

8.2.2011, 14:15, 4 obrázky


obrázek 169 obrázek 136 obrázek 135 obrázek 134