Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Úpravy v přijímacím řízení 2020

Úpravy v přijímacím řízení 2020

Nejčerstvější aktuality zde

27.3.2020 vyšel zákon upravující letošní pravidla pro přijímací řízení. Základní principy úpravy jsou tyto:

  • přijímací řízení bude 14–15 dní po znovuotevření škol;
  • testy čj a ma se budou psát jen na jedné škole (ne dvakrát); – výsledky zohlední obě školy;
  • výsledky budou zveřejněny 7 dní po testech;
  • kritéria pro přijetí se nemění;
  • lhůty se zkracují (např. na odevzdání Zápisového lístku bude jen 5 dní);
  • nebude možné odvolání proti nepřijetí (uchazeči pod čarou budou naopak aktivně oslovování školami, že se uvolnilo místo, a budou se vydávat nová rozhodnutí o přijetí);
  • atd.

Více podrobností

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

2.4.2020, 9:32