Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Omezená prezenční výuka v červnu

Omezená prezenční výuka v červnu

MŠMT povoluje od 8. června částečného obnovení docházky žáků středních škol. Jak to bude u nás?

Se všemi žáky bychom se moc rádi ještě ve škole potkali. Ve dvou týdnech od 15. června do 26. června (dříve to z důvodu přijímacích zkoušek a maturit organizačně nejsme schopni zajistit) chystáme třídnická dopoledne (pravděpodobně 3–4 pro každou třídu), během nichž se žáci setkají se svými učiteli a společně období distanční výuky shrnou a uzavřou. Nepůjde již o známky a testování, setkání by měla sloužit ke vzájemnému sdělení si dojmů a zkušeností, zdůraznění toho nejpodstatnějšího v jednotlivých oborech. Při posledním třídním setkání ve čtvrtek 25. nebo v pátek 26. 6. předáme studentům jejich vysvědčení.

Žádáme žáky, aby účast ve výuce projednali se svými rodiči, uvážili případná zdravotní rizika a nejpozději 5. 6. 2020 závazně vyjádřili svůj zájem/nezájem prostřednictvím dotazníku (odkaz na něj mají rodiče v obdrženém dopise).

Účast ve výuce bude splňovat aktuálně platná hygienická omezení (v budově roušky – vyjma výuky ve třídě, max. 15 žáků v učebně, podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění, dezinfekce, větrání…).

Přesný rozvrh hodin bude s předstihem zveřejněn. Připravíme ho na základě závazných vyjádření k účasti.

Stravování ve školní jídelně bude pro žáky v omezené míře možné: jen ve dnech výuky, v omezeném čase (upřesníme).

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

2.6.2020, 12:33