Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Přijímací zkoušky – organizační informace pro uchazeče

Přijímací zkoušky – organizační informace pro uchazeče

Přijímací zkoušky do 4letého oboru se konají v pondělí 8. 6., do 8letého oboru v úterý 9. 6. 2020. Uchazeči o studium nechť se dostaví k hlavnímu vchodu do budovy (z ulice T. G. Masaryka) v čase uvedeném na pozvánce ke zkoušce (liší se podle skupin v rozmezí 7:55 – 8:15). Ke vstupu budou vyzváni postupně. Každý uchazeč musí při vstupu odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění podepsané rodičem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněno vykonat zkoušku (prosím ve vlastním zájmu nezapomeňte!). Doprovázejícím osobám nebude vstup do budovy umožněn.

Časový harmonogram:

  • 8:30 administrace v učebnách
  • 8:45 – 10:10 – test z matematiky (85 min)
  • Přestávka
  • 10:55 – administrace v učebnách
  • 11:10 – 12:20 – test z českého jazyka (70 min.)

V čase přestávky bude uchazečům umožněno pobývat ve zkušební učebně nebo venku v areálu školy.

Všem uchazečům přejeme co nejlepší výsledek u zkoušek.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

3.6.2020, 12:37