Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Prezentace z biologických vycházek

Prezentace z biologických vycházek

Aby studenti neproseděli celé jaro jen u počítače, navrhl jsem jim místo praktik, aby vycházeli do přírody, fotili, co uvidí, a výběr za celé jaro zpracovali do ucelené prezentace. Nemělo jít o žádnou velkou vědu (učil jsem tři třídy „nižšího gymnázia“ a nováčky z 1. A), ale o všímavost k jevům, jejich zachycení, doplnění o údaje z literatury apod. Mohli se věnovat, rostlinám, zvířatům, kamenům, krajině apod., většinou to skončilo u botaniky – prváci i primáni ji právě probírali, a hlavně: rostliny neutíkají a jsou vidět na každém kroku.

Sešlo se mi tak téměř 120 prezentací různé úrovně, ale často pěkných … a teď má všechna ta práce skončit klasifikací a zapadnout do hlubin Google Classroomu? Vybral jsem proto některé pěkné práce ke zveřejnění. Omlouvám se všem, na které se z kapacitních důvodů nedostalo, vést dělící čáru občas nebylo lehké.

Primány reprezentuje Lucie Morávková, sekundány Sebastian Filip (ten předběhl zbytek třídy o parník, využil i některé starší fotky), kvartány Kateřina Krajová.

Ze třídy 1. A tu máme tři prezentace „klasické“ – Albert Dřímal, Iveta Janyšová a Markéta Kalousková – a dvě zcela neobvyklé, poetické, literární, zasněné – Kateřina Menšíková a Veronika Pávková. Přírodní vědy se od humanitních a uměleckých oborů přece nemusí ostře oddělovat.

Odkaz na prezentace (přístup s přihlášením ke školnímu účtu).

Pavel Holásek

29.6.2020, 20:52