Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / Třídění odpadu - výstava

Třídění odpadu - výstava

Studenti 2.B a 3.B navštívili Ekolu – skládku odpadu v Českých Libchavách. Ta se stala námětem jejich ekologického projektu o odpadech. Studenti pracovali ve skupinách a každá skupina pracovávala nějaké téma jako Druhy skládek, Skládky v našem okolí, Jak správně třídit odpad, Co lze recyklovat?, Druhy nádob na odpad, Složení skládek, Anketu o třídění odpadu. Své projekty obhajovali mezi sebou a vytvořili výstavku.

Lenka Janyšová

23.10.2008, 1:04, 5 obrázků


obrázek 168 obrázek 167 obrázek 166 obrázek 165
obrázek 164