Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Kterak jsme se seznamovali aneb Už jsme kamarádi

Kterak jsme se seznamovali aneb Už jsme kamarádi

Je tu nový školní rok a s ním i noví primánci. Ti už úspěšně absolvovali svůj adapťák, který probíhal od 9. – 11. září 2020. Chtěla bych Vám povyprávět, jaké zážitky jsme si z něho odnesli.

Na cestu jsme vyrazili pohodlným autobusem z ústecké Kociánky směrem do Orlických hor, kde nás vysadil u pevnosti Hanička. Na chatu Karosa v Říčkách v Orlických horách jsme pokračovali pěšky a hráli seznamovací hry, např. chytili jsme se za ruce a v kroužku jsme přes sebe museli dostat obruč z lana nebo jsme si zamotali ruce do sebe a museli jsme je rozmotat. Na závěr našeho putování jsem se rozdělili na tři týmy. Každé skupině velel vedoucí, který jako jediný mohl mít otevřené oči a svoji partu slepců musel dovést „domů zdravou“, což se v některých případech nepodařilo. Snažili jsme se také získat co nejvíce bodů, podle nichž jsme pak zasedli k večeři. Někdo jedl poslepu, někdo bez rukou a někdo bez zdravotního omezení. Večer si každý nakreslil svůj erb, do něhož vložil své zájmy, oblíbená místa, a ostatním ho popsal.

Ve čtvrtek nás čekal výlet do Orlických hor. Probíhal dobře do doby, než spolužák rozpíchal vosí hnízdo. Naštěstí se omluvil a vosy nás nepronásledovaly dlouho, pobodaly asi jen tři lidi. Odpoledne jsme ve skupinkách nacvičovali nejlepší návrhy na 17. listopad, abychom si je večer představili. Stihli jsme si i vyrobit přívěsky z tvrdnoucí modelíny, zahrát si přehazovanou nebo fotbal. Při večeři jsme obsluhovali někoho jiného než sebe, např. toho, s kým jsme seděli u stolu. Poté jsme společně zpívali a hráli i netradiční hry. Na dobrou noc jsme dostali fidorku.

V pátek jsme „nahopli“ do autobusu a vrátili se spokojeni do Ústí nad Orlicí.

Jménem celé třídy bych chtěla poděkovat paní učitelce Doležalové, panu učiteli Kumpoštovi a Růžičkovi za to, že nám obětovali tři krásné dny svého drahocenného času.

Johana Musilová, 1.B

1.10.2020, 9:13, 1 obrázek


obrázek 4371