Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Aktualizace školního řádu

Aktualizace školního řádu

Nejnovější úpravy školního řádu platné od 1. 11. 2020 reagují na novelu školského zákona ze srpna 2020 a zahrnují:

  • Distanční výuku jako povinnou pro žáky, je-li nařízena z důvodu mimořádné situace.
  • Aktualizaci používání mobilních telefonů při prezenční výuce. Pro žáky primy až tercie se zakazuje používání mobilů i v době přestávek. Tento režim byl v minulém období dohodnut s rodiči žáků, nově se začleňuje přímo do školního řádu.

Celé znění k nalezení zde

Marek Hoffmann

31.10.2020, 19:03