Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Program primární prevence - projekt Hobit

Program primární prevence - projekt Hobit

16. listopadu proběhl ve třídách 2. B, 3. B a 4. B online program zaměřený na prevenci cévních příhod, jejich rozpoznávání a pomoc postiženým – projekt HOBIT (https://www.projekthobit.cz). Toto závažné ale i zajímavé téma bylo představeno na online hodině a následně prezentováno profesionálně připravenými videi a online testy ověřujícími pochopení problematiky. Zpětná vazba od dětí byla pozitivní.

Za realizaci bychom chtěli poděkovat Marcele Pohankové a týmu HOBIT.

Radovan Růžička

18.11.2020, 19:28