Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Pěvecká soutěž na naší škole

Pěvecká soutěž na naší škole

Během dubna a května letošního roku proběhla na naší škole pěvecká soutěž jednotlivých tříd. Někteří k ní přistoupili zodpovědně, jiní se snažili vymyslet co nejvěrohodnější výmluvu – bolest v krku, nemoc kamaráda, já jsem na to zapomněla… Nicméně v každé třídě se objevilo několik zajímavých zpracování známých písní. Na čtvrtek 30. května bylo naplánováno školní kolo sólistů a skupin ve dvou kategoriích – I. prima x sekunda, II. tercie x kvarta. Výkony zpěvaček a zpěváků hodnotila nejen odborná porota (p. ředitel M. Chvátil, D. Holubářová a J. Šmétková), ale i divácká.

Výsledky – školní kolo

Dle odborné poroty

I. kategorie – 1.B a 2.B

sólo:
1. místo – Martina Janáková (1.B)
2. místo – Valentina Boňková (2.B)
3. místo – Jan Procházka (2.B)

skupiny:
1. místo – V. Horníčková – L. Richterová (2.B)
2. místo – B. Čápová – T. Lindenthalová (2.B)
3. místo – Z. Leschingerová – Z. Jirásek (2.B)

II. kategorie – 3.B a 4.B

sólo:
1. místo – Terezie Stráníková (3.B)
2. místo – Adéla Žabová (3.B)

skupiny:
2. místo – K. Čáslavková – J. Janáková – K. Rejmanová (3.B)

Dle divácké poroty

I. kategorie

sólo:
1. místo – M. Janáková (1.B)
2. místo – J. Procházka (2.B)
3. místo – V. Boňková (2.B)

skupiny:
1. místo – Z. Leschingerová – Z. Jirásek (2.B)
2. místo – P. Benáková – K. Hrochová – T. Hrudová – V. Kličková (1.B)
3. místo – B. Čápová – T. Lindenthalová (2.B)

II. kategorie

sólo:
1. místo – A. Žabová (3.B)
2. místo – T. Stráníková (3.B)

skupiny:
1. místo – D. Kittlitz a jeho band (3.B)
2. místo – K. Částková – J. Janáková – K. Rejmanová (3.B)
3. místo – J. Absolonnová – D. Cihlářová – D. Hrůzová (3.B)

Blahopřejeme vítězům, poděkování patří všem, kteří se zúčastnili školního kola, a těšíme se na další ročník…

„DOKUD SE ZPÍVÁ, JEŠTĚ SE…“

Jana Šmétková

30.5.2008, 21:52