Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / On-line třídní schůzky 21. 4. 2021

On-line třídní schůzky 21. 4. 2021

Třídních schůzky proběhnou ve středu 21. 4. v době od 15 do 19 hodin pouze formou hromadného on-line setkání zákonných zástupců se třídním učitelem prostřednictvím Google Meet a mimo učebny žáka. (Pozvánky třídního učitele a podrobnější technické informace byly zaslány rodičům emailem.)

Petr Borovička

15.4.2021, 9:17