Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Volby do školské rady

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje dne 29. 4. 2021 volby do nové školské rady, které proběhnou ve dnech 2. – 3. 6. 2021. Podrobnější informace obdrží rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci prostřednictvím Bakalářů a mailem od třídních učitelů.

Mgr. Marek Hoffmann

29.4.2021, 8:04